Planmiss på Stockfallet

Stockfallet växer just nu snabbt med villor och radhus av olika slag. Befolkningen har ökat med nästan 50 % sedan 2010 och nu bor det närmare 2000 personer i stadsdelen. Många barnfamiljer söker sig till området som har många kvaliteter med sin närhet till naturen och sjön Alstern. Kommunikationerna är goda med cykelbanor, stadsbuss och nära till riksväg 63 och Klarälvsbanan. Nu är också den nya skolan på gång efter många år med en paviljonglösning. Skolan ska kunna ta emot drygt 350 elever och får en idrottshall som kan nyttjas i undervisningen och av föreningslivet. Dock saknas en viktig pusselbit och det är en näridrottsplats och naturlig yta för skolans utomhusidrott.

I planen kan man läsa att skolgården ska innehålla lekplatser, planteringar och mindre öppna gräsytor i delvis kuperad terräng öster om skolan. När vi socialdemokrater ställer frågan om var näridrottsplatsen för bollspel, lekar och andra aktiviteter finns får vi svaret att någon sådan inte är planerad. Detta eftersom vare sig barn- och ungdomsförvaltningen eller kultur- och fritidsförvaltningen beställt någon eller vill betala hyra för en sådan. Men eleverna, barnen i området och det lokala föreningslivet då? Vem har frågat dem och vad säger de? Ska skolidrotten och rastverksamheten samsas eller snarare konkurrera om samma ytor? Ska idrottslärarna ta klasserna till Kroppkärrs IP?

Socialdemokraterna har tydligt uttalat att vi står på barnens sida i stadsplaneringen. Vi kommer att syna varje bostadsområde, skolbyggnation och gång- och cykelbana ur ett barnperspektiv. Inte minst när nu barnkonventionen blivit lag i Sverige. Vi kommer inte att acceptera bostadsområden utan lekplatser och grönområden, större stadsdelar utan näridrottsplatser och spontanidrottsytor. Vi kommer inte att acceptera skolbyggen utan tillräckliga ytor för utelek och vi kommer inte att acceptera trafiklösningar som inte sätter barnens säkerhet i centrum.

När det gäller Stockfallets skola är vårt budskap klart och tydligt. Gör om och gör rätt!

Anders Tallgren
Oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.