Porrfiltret har haft effekt

Det är viktigt att vi talar om porren och vad den gör med oss. Inte bara bland vuxna utan också bland barn. Pojkar är i genomsnitt 12,3 år när de medvetet konsumerar porr. Flickorna är 13,8 år. Kontakten sker ofta från en skoldator eller annan digital enhet kopplad till skolan.

I en nationell undersökning bland 16-åringar så framkom följande:

  • 70 procent bland de 16-åriga pojkarna konsumerar porr minst en gång i veckan.
  • 10 procent varje dag.
  • 54 procent av tjejerna uppger att de har exponerats sexuellt.
  • 96 procent av pojkarna har någon gång kollat porr.
  • 0 procent uppgav att de pratat med någon vuxen om porr.
  • 8 procent kollar mer porr än de vill.

95 procent av dem som tar emot aggression, i pornografiska skildringar, reagerar positivt eller neutralt… Tvärtemot hur människor normalt reagerar och vad vi vill lära våra barn och unga. Detta är vi skyldiga att göra något åt!

Forskning menar att även om porrkonsumtionen i sig inte nödvändigtvis är skadlig, så ger porren ofta en ensidig beskrivning som kan leda till normförflyttningar som kan ses som skadliga.

Det var mot den bakgrunden som Socialdemokraterna 2018 motionerade till kommunfullmäktige om att införa porrfilter på de kommunala enheterna, i första hand de enheter som används av barn och elever. Motionen bifölls och efter en utredning och kostnadsberäkning visade det sig mest effektivt att införa porrfilter på samtliga kommunala, digitala enheter, således även de som används av anställda och förtroendevalda.

Vilka erfarenheter har då gjorts?

Av interpellationssvaret, så framgår att porrfiltret haft effekt. Bara under april månad i år så stoppades 10200 (!) försök att nå pornografiska webbsidor i kommunkoncernens nätverk. För oss är det en obegripligt hög siffra!

Ett porrfilter är förstås inte lösningen på allt. Det finns aldrig så enkla lösningar. Det ger dock en möjlighet att begränsa elevers exponering av pornografiskt material på rasterna, i omklädningsrummet eller på fritidsgården. Vi måste varje dag kämpa för ökad jämställdhet och mot de normer som objektifierar och sexualiserar flickor och kvinnor. Här har inte minst männen, i sina roller som bland annat pappor, arbetskamrater, chefer och idrottsledare ett viktigt ansvar att ta.

Socialdemokraterna kämpar vidare för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad, som är långsiktigt hållbart. Våra ledord i det arbetet är hälsa, glädje och gemenskap.

Linda Larsson, (S)
Emma Andersson, (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.