Intervju med Linda Larsson i 2025-podden

Linda Larsson är inte bara oppositionsråd här i Karlstad, hon ingår även i styrgruppen för Vision e-hälsa 2025. Här intervjuas hon i 2025-podden angående digitaliseringsarbetet i Sveriges kommuner.

Vision e-hälsa 2025 har som målsättningen att, år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Du kan läsa mer om Vision e-hälsa 2025 här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.