Debatt: Framtidens Karlstad bygger vi tillsammans

Det pågår ett arbete med en ny översiktsplan (ÖP) för Karlstads kommun. Vi socialdemokrater deltar aktivt och har genomfört flera dialogmöten med kommunmedborgare, diskuterat i våra S-föreningar och gjort inspel i kommunens ÖP-råd. 2021 ska kommunens samrådsversion gå ut och i den här artikeln lyfter vi fram några av våra prioriterade frågor.

Karlstad växer och det är positivt. Alla vi som redan bor här trivs och är stolta över vår kommun och självklart ska alla andra också vara varmt välkomna hit. Då måste det finnas ett brett utbud av bostäder i olika lägen, upplåtelseformer och prisklasser. Trots många nya bostäder de senaste åren så råder det bostadsbrist i Karlstad och det kan vi aldrig acceptera. Det måste finnas bostäder för yngre som vill flytta hemifrån, för äldre som vill sälja villan men bo kvar i samma område och för barnfamiljer som vill flytta till större.

Bostadsområden är också mer än bara bostäder. Det är lokalsamhället där människor ska få sin samhällsservice tillgodosedd och kunna njuta av sin fritid. Därför måste det finnas utrymme för förskolor, skolor, grönområden, idrottsplatser och föreningslokaler. Det måste finnas vårdboenden, mataffärer och frisörsalonger. Det måste finnas lekplatser och busshållplatser. Vi måste skapa bostadsområden med mångfald och jämlika förutsättningar där stor hänsyn tas till barns och äldres behov.

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Den nuvarande översiktsplanen handlar mest om Karlstads tätort. Den nya måste handla om hela kommunen och behandla våra tätorter och vår landsbygd med den respekt som de förtjänar. Det är fantastiska livsmiljöer redan i dag men de har också en stor potential att attrahera många fler.

Vi vill se fler villor och flerfamiljshus i Vålberg, Edsvalla, Väse, Skattkärr, Ulvsby och Molkom. Vi vill se trygghetsboenden och allaktivitetshus. Vi vill göra det enklare att nå våra mindre tätorter med cykel, buss och tåg. Vi vill se fler företag som etablerar sig utanför centrala Karlstad och vi vill utreda en omlokalisering av kommunal verksamhet till de mindre tätorterna. Lis-planen måste förverkligas, det vill säga landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det räcker inte med en plan utan det måste bli verkstad.

Ett vallöfte från oss 2018 var att vi vill se en helt ny, grön och hållbar stadsdel någonstans i kommunen. Var den ska placeras ska beslutas i samråd med Karlstadsborna. Vi måste ta ny mark i anspråk vartefter kommunen växer men det är viktigt att vi har bred samsyn när det gäller vilken mark. Den nya stadsdelen ska ha ekologisk profil och boendeformer med en hög självförsörjningsgrad på energi. Träbyggnation är prioriterat och stadsdelen ska utformas så att behovet av transporter minskar. Förskolor och skolor ska ha miljöprofil och det ska finnas gemensamma odlingsytor för de boende. Genusperspektiv ska beaktas och det ska finnas platser där olika kulturer och generationer kan mötas.

Vi socialdemokrater är stolta över Karlstad men vi ser också att klyftorna ökar mellan människor och bostadsområden i vår kommun. Det finns stora skillnader bland våra yngre när det kommer till betyg, hälsa och deltagande i idrott och kultur. Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och ideella föreningar saknar ytor och lokaler. Alla samhällsutmaningar kan förstås inte lösas genom en ny översiktsplan men vi kan bryta negativa trender och skapa bättre förutsättningar framåt. Framtidens Karlstad bygger vi tillsammans och vi bygger det på hälsa, glädje och gemenskap.

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.