Ovanlig budget antagen i kommunfullmäktige

På grund av det ovanliga läget så är budgetbeslutet för Karlstads kommun främst en framskrivning av innevarande års budget med en bred politisk överenskommelse och samsyn. En ny budgetprocess kommer att ske senare i höst när det förhoppningsvis finns säkrare prognoser. Det blir ett nytt budgetfullmäktige i november. Då kommer de politiska partierna att lägga fram sina respektive budgetsatsningar och politiska prioriteringar. Budgeten gäller perioden 2021–2023.

En kraftig konjunkturnedgång sker i flera av världens länder och coronapandemin sätter stort avtryck globalt och i Sverige. Det ger allvarliga ekonomiska konsekvenser och prognosen framåt är osäker. Regeringen ger förstärkta resurser till Sveriges kommuner och regioner för att de ska klara av det ansträngda ekonomiska läget. Coronapandemin påverkar oss alla, med omfattande konsekvenser för många Karlstadsbor. Kommunen kommer att behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

Totalt omfattar budgeten närmare 5,2 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Karlstads kommun budgeterar normalt med ett överskott på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket för år 2021 motsvarar ett resultat på cirka 105 miljoner kronor.

På karlstad.se kan du läs mer och se budgeten i sin helhet.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.