Viktiga feriejobb

Det stundar en annorlunda sommar efter en extraordinär vår. Gymnasieeleverna har bedrivit distansundervisning under flera månaders tid och många ungdomar har föräldrar som drabbats av korttidspermitteringar och varsel. En generation ungdomar har med andra ord fått uppleva en vårtermin som inga andra ungdomar i modern tid. Då är det stundande sommarlovet och feriejobben extra viktiga. Därför är det glädjande att den socialdemokratiskt ledda regeringen har avsatt särskilda medel för feriearbeten.

Även Karlstads kommun avsätter stora resurser för feriejobb och nyligen gick kommunen ut med informationen att alla ungdomar i gymnasiets årskurs ett och två som sökt feriearbete kommer att få det. Det är möjligt bland annat tack vare de extra medel som arbetsmarknads- och socialnämnden fick under våren efter ett initiativ från oss socialdemokrater. Det möjliggörs också tack vare kommunens förvaltningar och bolag samt andra viktiga aktörer såsom ideella föreningar och organisationer som är beredda att ta emot ungdomarna.

Feriejobb är viktiga på många sätt. De skapar värdefulla samhällsinsatser som annars inte hade blivit av. De innebär lärorika erfarenheter för ungdomarna som får möta arbetslivet och stärker deras position på arbetsmarknaden för framtiden. All form av arbetslivserfarenhet i kombination med en färdigställd gymnasieexamen skapar goda förutsättningar för att få ett ordinarie jobb senare i livet. Att kunna få tjäna egna pengar är också viktigt för självkänslan och förberedelsen för vuxenlivet.  

För oss socialdemokrater är alla jobb viktiga jobb och alla som kan jobba ska jobba. Där är feriejobben en viktig del och inkörsporten till ett liv i arbete till gagn för den enskilde och samhället!

Linda Larsson (S), Oppositionsråd

Anders Tallgren (S), Oppositionsråd

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Christian Norlin (S), 1:e vice ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.