Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M) angående kvalitet i Karlstads äldreomsorg

I Karlstads kommuns årsredovisning kan man ta del av nyckeltal inom projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Här deltar Karlstads kommun tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt projekt för att kunna jämföra olika kommuners resultat utifrån ett medborgarperspektiv. På sidan 52 i årsredovisningen kan man ta del av nyckeltal inom området stöd och omsorg.

Man redovisar och jämför genom färgsättning där grönt innebär att resultatet är bland de 25 bästa kommunerna, gult bland de 50 procenten i mitten och rött bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Bland de nyckeltal som redovisas inom äldreomsorgen får Karlstad bara grönt på en punkt. Vi ligger lågt i kostnad för äldreomsorg sett till kr / invånare 80 +. Alla övriga resultat är gula eller röda.

Ett exempel på en ”röd” indikator, alltså bland de 25 procent sämsta i landet, är personalkontinuiteten i hemtjänsten. Här mäts antalet personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Här ligger Karlstad på 18 personer, riket på 16 och större städer på 15.

Den senaste veckan har vi dessutom tagit del av information om missförhållanden på ett av kommunens boenden, Kronogården på Kronoparken.

Problemen bedöms så allvarliga att boendet stänger i förtid. Socialdemokraterna välkomnar den externa granskning som nämnden beslutat om i enighet och jag är medveten om att vård- och omsorgsnämndens ordförande inte vill föregripa den utredningen, så jag ställer istället följande frågor:

1. Hur vill du beskriva god kvalitet inom äldreomsorg?
2. Vad tycker du vi ska säga till alla oroliga Karlstadbor som upplever att det brister inom äldreomsorgen just nu?
3. Varför har Karlstad sämre personalkontinuitet inom hemtjänsten än riksgenomsnittet år efter år?
4. Hur stor andel av den ordinarie omvårdnadspersonalen är utbildade undersköterskor?
5. Hur är rekryteringssituationen för sjuksköterskor och annan legitimerad personal?

Karlstad 2020-06-10

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.