Fråga till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) angående avveckling av spontanidrottsytor

Det kommer nu rapport efter rapport om att barn och unga rör sig allt mindre (Värmlandsidrotten, PEP-rapporten mfl.) och att graden av fysisk aktivitet och föreningsanslutning skiljer sig kraftigt åt mellan olika bostadsområden och sociala grupper. Det har också kommit färsk forskning som visar på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Vi är dessutom mitt inne i en pandemi där många organiserade idrottsaktiviteter är inställda och behovet av spontanidrott är större än på många år.

Då är det oroväckande att jag via insändare i tidningen, telefonsamtal från medborgare och egna iakttagelser noterat att kommunen monterat bort fotbollsmål och staket i anslutning till flera viktiga spontanidrottsytor. Underhåll av grusplanerna har också minskat eller upphört när det gäller ogräsbekämpning, vältrande av grus och skräpplockning. En del planer används också som etableringsytor för olika byggprojekt.

Jag vet att något av ovanstående inträffat på Stockfallet, Hagalund/Fredricelund, Lamberget och Kronoparken. Kanske gäller det fler platser?

Det är viktigt att både unga och äldre uppmuntras att vara ute och röra på sig. Ytor för spontanidrott, ofta olika bollsporter, är mycket uppskattade. Självklart är det angeläget att ytorna är ordentligt avgränsade med olika former av staket för att undvika olyckor med barn, bollar, bilar, cyklister, hundar osv.

Min fråga till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C):

Varför avvecklas viktiga och uppskattade ytor för spontanidrott?

Karlstad 2020-06-10

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.