Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang införandet av ”porrfilter” på kommunala digitala enheter

I en motion till kommunfullmäktige i november 2018 föreslog Socialdemokraterna att alla digitala kommunala enheter som används av barn och elever i våra verksamheter, ska säkras från porrsajter genom införande av så kallade ”porrfilter”.

Motionen bifölls och kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utreda tekniska förutsättningar, pedagogiska och andra konsekvenser samt eventuella kostnader. Återrapport skulle ske till kommunstyrelsen i mars 2019.

Återrapporten visade att det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet var en fullständig blockering av all trafik till dessa sajter från samtliga nätverk i koncernen vilket då även innebar att alla anställda och de förtroendevalda skulle omfattas. I återrapporten förslogs också att de pedagogiska konsekvenserna skulle utredas efter att blockeringen trätt i kraft.

Det har nu gått ett år sedan beslutet togs. Med anledning av det ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

  1. Är beslutet verkställt enligt intentionerna?
  2. Vilka konsekvenser har i så fall införandet av ”porrfilter” resulterat i?

Karlstad 2020-05-13

Emma Andersson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.