Interpellation till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Per-Inge Lidén (MP) ang. handlingsplan för psykisk hälsa

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med staten träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. För Karlstads del innebär det 2020 ett tillskott på 2,7 miljoner.

Ett av syftena med överenskommelsen för 2020 är att den ska ”stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2020 års överenskommelser”.

De insatser som gjorts enligt den lokala handlingsplanen och hur kommunen använt medlen skulle redovisas tillbaka till SKR senast 31 januari 2020.

Därför ställer jag följande frågor till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Per-Inge Lidén (MP):

  1. Vad har den lokala handlingsplanen innehållit och hur har den implementerats i kommunens verksamhet?
  2. Har det genomförts en uppföljning och analys av resultatet och vilka är de viktigaste slutsatserna?

Karlstad 2020-05-13

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.