Debatt: Nu hade det behövts fixarservice inom digital teknik

Under förra året lade Socialdemokraterna, genom Esteri Nilsson och Ferman Brodrej, en motion i Karlstads kommunfullmäktige om att utreda förutsättningar för att införa fixarservice för äldre inom digital teknik. Motionen syftade till att inkludera äldre i den digitala världen. En värld som i många fall kan upplevas svåråtkomlig och svårbegriplig.

Många äldre skulle vilja komma igång att utföra sina e-tjänster på nätet, eller hålla kontakten med nära och kära som geografiskt befinner sig långt borta, men hindras av det faktum att de inte kan installera en dator, eller vissa funktioner i datorn. I kommunens handlingsplan ”Digitala Karlstad” lyfter man fram vikten av att försöka inkludera så många som möjligt av invånarna i det digitala landskapet. De äldre kan hindras denna tillgång just därför att hårdvaran inte är redo att användas.

Sedan motionen skrevs så har vi drabbats av en samhällskris i form av coronapandemin. Äldre uppmanas isolera sig och alla vård- och serviceboenden har besöksförbud. Anhöriga är hänvisade till telefon eller olika former av digital teknik. Tänk om vi hade haft fixarservice inom digital teknik nu, enligt det socialdemokratiska förslaget, det hade verkligen behövts

Att erbjuda de äldre stöd för att nyttja mer digital teknik förefaller sig nu helt naturligt och ett nödvändigt steg. På samma sätt som det finns en stor samhällsvinst i att äldre undviker fallolyckor genom att få hjälp av fixarservice med vissa riskfyllda moment i hemmet, exempelvis byta gardiner, så finns det samhällsvinster i att hjälpa äldre att bryta det digitala utanförskapet.

Motionen är återremitterad (tillbakaskickad) och enligt vård- och omsorgsförvaltningen finns det lagliga hinder för att lösa frågan på det sätt som Socialdemokraterna föreslår. I så fall måste man försöka hitta ett lagligt sätt att lösa problemet, menar vi. Frågan är akut med tanke på omständigheterna som nu råder.

Det måste till en bättre täckning avseende bredband på äldreboendena och tillgång till digitala enheter, och det snabbt. Den påtvingade ensamhet som de äldre nu utsätts för behöver lindras på alla sätt som är möjliga. Isoleringen utgör en stor hälsorisk. Alla människor har sociala behov och behov av närhet och kontakt med sina anhöriga.

Monica Gundahl (S)
Förste vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Ferman Brodrej (S)
Ledamot i kommunfullmäktige

Esteri Nilsson (S)
Ledamot i kommunfullmäktige

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.