Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-08

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2020-04-08, lämnade Socialdemokraterna in ett yrkande och tre protokollsanteckningar. Klicka på respektive rubrik för att läsa ärendena i sin helhet.

Yrkande:

Ärende 3. Intern kontrollplan 2019

  • Att sista meningen i andra punkten under rubriken ”Åtgärder” på sid 21 stryks. ”Anvisningarna ska vidare ge rektorerna stöd i bedömningen av vilka kostnader som är skäliga för vårdnadshavarna.”

Karlstad 2020-04-08

För Socialdemokraterna
Anna Dahlén Gauffin


Protokollsanteckning:

Ärende 1. Strategisk plan och budget 2021—2023

Socialdemokraterna har inget säryrkande i dag avseende strategisk plan och budget, utan återkommer med ett eget förslag i kommunstyrelsen.

Karlstad 2020-04-08

För Socialdemokraterna

Anna Dahlén Gauffin
1:e vice ordförande


Protokollsanteckning:

Ärende 3. Intern kontrollplan 2019

Socialdemokraterna har fått indikationer på att elever i hockeygrupperna själva får stå för den utrustning som behövs för att kunna delta i undervisningen, vilket också internkontrollen för 2019 visar. Vi anser att detta inte är förenligt med det beslut om avgiftsfri skola som Barn- och ungdomsnämnden tidigare har fattat. Ingen elev ska utestängas från att söka till klasser med särskild inriktning pga ekonomiska skäl.

Vi förutsätter att beslutet om avgiftsfri skola efterlevs på samtliga skolor i Karlstad, och ser fram mot den fördjupade granskning av detta som nämnden idag fattat beslut om.

Karlstad 2020-04-08

För Socialdemokraterna

Anna Dahlén Gauffin
1:e vice ordförande


Protokollsanteckning:

Ärende 4. Färdighetsprov

Socialdemokraterna har fått indikationer på att elever i hockeygrupperna själva får stå för den utrustning som behövs för att kunna delta i undervisningen. Om detta stämmer anser vi inte att det är förenligt med det beslut om avgiftsfri skola som Barn- och ungdomsnämnden tidigare har fattat. Ingen elev ska utestängas från att söka till klasser med särskild inriktning pga ekonomiska skäl.

Skollagens krav vad gäller urvalskriterier ska självklart gälla. Vi anser därför att det är nödvändigt att den avtalsöversyn som nämnden idag beslutat om sker skyndsamt.

Vid framtagande av urvalskriterier är det viktigt att bl a beakta likvärdighet och jämställdhet, samt säkerställa att processen är tydlig och transparent.

Karlstad 2020-04-08

För Socialdemokraterna

Anna Dahlén Gauffin
1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.