Motion – Lyft nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande ärenden till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är direktvalt av medborgarna och kommunens högsta beslutande organ.

Det är därför angeläget att ledamöterna är väl insatta i kommunens verksamheter och ges förutsättningar att göra viktiga ekonomiska prioriteringar.

Den här månaden (mars) är det flera nämnder (Arbetsmarknads- och socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden) som behandlar ärenden kring kvalitets- och verksamhetsuppföljning för 2019.

Det här är väl genomarbetade dokument med värdefulla fakta om verksamheterna och dess kvalitet.

Socialdemokraterna anser att det vore värdefullt för fullmäktiges ledamöter att ta del av nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande och därigenom ge välfärdsfrågorna ett större utrymme i kommunfullmäktiges debatter.

Vi ser fram emot en positiv behandling av motionen och intressanta debatter i kommunfullmäktige om nämndernas kvalitetsredovisningar.

Förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och ungdomsnämndens, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens, Arbetsmarknads- och socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsredovisningar, eller motsvarande dokument, behandlas och debatteras, i kommunfullmäktige.

Karlstad 2020-03-10

Linda Larsson (S)
Anders Tallgren (S)
Anna Dahlén Gauffin (S)
Christian Norlin (S)
Monica Gundahl (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.