Motion – Förbättra trafiksäkerheten genom informationskampanj och fler markeringar i GC-vägar

Från och med 15 oktober 2018 ändrade regeringen trafikförordningen för gångtrafikanter. På gemensam gång- och cykelväg ska gångtrafikanter gå på vänster sida i färdriktningen och därigenom möta cyklisterna. Reglerna gäller givetvis även i Karlstad. Som flitiga gångtrafikanter, så upplever vi att stor tveksamhet verkar råda fortfarande. Det kanske också blir extra förvirrat eftersom vi har en hel del GC-vägar som är uppdelade mellan gång- och cykelbana. Trafikförordningen reglerar gemensam GC-väg, men gångvägar och trottoarer är oreglerade och Transportstyrelsen och NTF rekommenderar att man då går på höger sida.

Det är angeläget att gångtrafikanter och cyklister kan samarbeta i trafiken och att reglerna är tydliga. Flera kommuner runt om i landet har genomfört olika informationsinsatser inom området. Det skulle vara på sin plats även gentemot karlstadsborna.

Förslag:

1. Kommunen genomför en informationskampanj, så att reglerna uppmärksammas av karlstadsborna.

2. Kommunen genomför tydliga markeringar i flera GC-vägar för att öka trafiksäkerheten och förbättra samarbetet mellan gångtrafikanter och cyklister.

Håkan Holm Alteblad (S)

Emelie Vennberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.