Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L) ang. Toleransprojektet

27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz. Det största hatbrottet mot mänskligheten, nazisternas förintelseläger, avslöjades för världens chockade ögon i sin fasansfulla och ofattbara omfattning. Hur kan människor bete sig så mot varandra? Svaret är detsamma nu som då. Hat. Fördomar. Okunskap. Ojämlikhet och bristande framtidstro. Motkraften är demokrati, välfärd, kunskap, jämlikhet, sammanhållning och den nödvändiga och självklara respekten för alla människors lika värde och rätt.

Den 28 september 2005 överfölls Vålbergsskolans dåvarande rektor, inne på sitt arbetsrum, av fyra nazister.

Politikerna enades snabbt över partigränserna om att ta till krafttag i värdegrundsarbete och förebyggande arbete mot extremism.

Karlstads kommun engagerade Christer Mattsson, som tidigare arbetat med social oro i Kungälv efter att fyra nazister mördat John Hron 1995. Han fick i Kungälv uppdraget att arbeta fram en modell för ett långsiktigt arbete med elever som kränker och visar intoleranta attityder i skolan. Modellen har fått benämningen Toleransprojektet och har bedrivits framgångsrikt i såväl Kungälvs kommun som i andra kommuner sedan 1999.

Christer Mattsson är numera forskare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och metoden är således beforskad och visar god effekt.

Information om Toleransprojektet och den pedagogiska modellen finns här: https://segerstedtinstitutet.gu.se/samverkan/toleransprojektet

2005 drog arbetet igång i Karlstad med Vålbergsskolan och fritidsgården Sjösala som bas. Under ett antal år fanns ett stort engagemang inom såväl skolan som fritidsgårdar för att arbeta med metoden. Hur fungerar det idag? Jag får lite olika signaler och vill åter aktualisera frågan.

Som alltid med ett långsiktigt arbete, så krävs uthållighet, engagemang och resurser. Ingen kan tveka om behovet av ett strukturerat, förebyggande arbete mot social oro och extremism bland Karlstads ungdomar.

Mina frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L):

1. Hur många lärare och annan pedagogisk personal från Karlstads skolor har genomgått utbildning vid Segerstedtinstitutet de senaste fem åren?

2. Hur många ungdomar från Karlstad har deltagit i Toleransprojektet de senaste fem åren?

3. Bedrivs Toleransprojektet strukturerat inom någon/några skolor i Karlstad, i så fall var?

4. Vad krävs för en mer långsiktig implementering av metoden i Karlstads skolor?

Karlstad 2020-03-17

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.