Kommunfullmäktige i korthet

Torsdag 19/3 sammanträdde kommunfullmäktige i Sessionssalen i Bibliotekshuset. Ett något annorlunda fullmäktige, då inga åhörare tilläts komma in i salen på grund av restriktioner kring Coronaviruset. Men även om det var tomt på åhörarplats, så var det sannerligen full fart i talarstolen och många S-företrädare gjorde föredömliga insatser i debatterna.

  • Anders Tallgren debatterade idrottspolitiskt styrdokument med Johanna Larsson (M) och ställde Henrik Lander (C) mot väggen angående försäljningen av stadshuset.
  • Lina Larhult tog sig an Niklas Wikström (L) i en debatt angående teckenspråk i förskolan.
  • Linda Larsson läste lagen för Peter Sörensen (KPL) angående oppositionsrådens roll och ifrågasatte även revideringen av målbeskrivningar och indikatorer ur ett jämställdhetsperspektiv, i kommunens strategiska plan.

Strålande insatser av samtliga, men jag vill ändå passa på att ge en extra eloge till debutanten Dekan Izat. Med relativt kort förberedelse, fick han ta plats i talarstolen och föra S talan i motionsärendet angående införandet av en utredning av förutsättningarna för hur NPF-säkring kan genomföras inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det var med stor säkerhet och en aura av självklarhet som Dekan tog plats i pulpeten och argumenterade för motionens innehåll. Som någon skrev på Facebook under kvällen – det ska till en rappare för att inte snubbla på orden ”neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”. Säg det snabbt tre gånger.

Bra jobbat, Dekan! Jag hoppas att vi kommer att få se mer av dig uppe i talarstolen.

För er som vill se Dekan och de andra debatterna, går det att göra det här. Det är enkelt att klicka sig fram till respektive ärende, genom att klicka på det önskade ärendet i rullistan.

Andreas Pettersson
Politisk sekreterare

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.