Motion: Oberoende granskning av Stadshusaffären

Det återstår fortfarande frågor kring beslutet om Stadshusets försäljning och ärendet har återigen aktualiserats genom SVT:s Uppdrag granskning.

Socialdemokraterna lade ett initiativ i kommunstyrelsen angående en oberoende granskning. Förslaget behandlades som ett extra ärende och röstades ned av det blågröna styret. Socialdemokraterna har hela tiden varit kritiska till det blågröna (M-MP-L-C-KD) styrets hantering av denna försäljning och historien har gett oss rätt. Ett tomt stadshus, en konkurs och inga nya arbetstillfällen är hittills resultatet. Dessutom kan karlstadsborna gått miste om i storleksordningen 50 miljoner kronor och framtida värdestegring på marken.

Teknik- och fastighetsförvaltningen hade förberett en affär med budgivning, men uppmanades att avbryta det arbetet och inrikta försäljningsprocessen mot en specifik köpare. Av vem och på vilka grunder togs det beslutet?

Var det rätt att sälja fastigheten till ett lägre pris, trots att det fanns ett högre, konkurrerande bud?

Uppfyllde verkligen beslutet kommunens undantagsklausul avseende försäljning av tomten?

Var affären olaglig? Kommunrevisorernas granskning kommer till slutsatsen att den inte var det, men att riktlinjerna för fastighetsförsäljning behöver förtydligas. En professor i förvaltningsrätt uttalar sig tvärsäkert i TV-programmet och hävdar att affären är ett tydligt brott mot kommunallagen, eftersom det fanns ett bud och därmed ett marknadsvärde.

Vi skulle vilja ha den juridiska frågeställningen ytterligare belyst, även om vi är medvetna om att laglighetsprövning formellt sker i förvaltningsrätten efter överklagan. Hur kan revisorerna och professorn i förvaltningsrätt komma till så vitt skilda slutsatser?

Vi känner oss inte trygga med kommunens hantering av den här frågan och karlstadsborna har rätt att få svar.

Förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar om en ny oberoende granskning av Stadshusaffären där bland annat ovanstående frågor hanteras.

2. Granskningen finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Karlstad 2020-02-17

Linda Larsson (S) Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.