Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) ang Stadshusaffären

Stadshusaffären har återigen aktualiserats i och med TV-programmet Uppdrag granskning.

I programmet intervjuas en avdelningschef inom teknik- och fastighetsförvaltningen och det framgår att förvaltningen hade förberett en affär med öppen budgivning, men fick uppmaningen att avbryta det arbetet och inrikta försäljningsprocessen mot en specifik köpare. I revisionsrapporten ”Granskning av besluts- och försäljningsprocessen kring fastigheten Almen 19” sid 9 står följande: ”Det var utifrån ett politiskt initiativ som försäljningen inriktade sig mot företagarna bakom MLD”. Av vem och på vilka grunder togs det beslutet?

Varje nämnd styr ju självständigt sin förvaltning och jag ställer därför följande fråga till teknik- och fastighetsnämndens nuvarande och dåvarande ordförande Henrik Lander (C):

Vilken var din roll i beslutsprocessen runt den avbrutna planeringen för budgivning avseende försäljning av Stadshuset?

Karlstad 20-02-17

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.