Alla Kvinnors Hus

På sin webbplats skriver de ”Det är tur att vi finns, men en skam att vi behövs” Ett motto som säger allt. Våld i nära relationer, våld mot kvinnor och barn är i sanning en skamfläck i vårt samhälle.

Häromdagen besökte oppositionsrådet Linda Larsson Alla Kvinnors Hus i Karlstad. En ideell, självstyrande och feministisk förening som inhyser kvinnojouren och tjejjouren i Karlstad. De erbjuder bland annat hjälp och stöd för dig som är utsatt för hot eller misshandel i någon form, skyddat boende för dig som måste fly ditt hem samt stödsamtal, rådgivning och självhjälpsgrupper för kvinnor som utsatts för misshandel, incest och sexuella övergrepp.

Under vårt besök får vi höra ett otal berättelser om kvinnor och barn som vänt sig till föreningen för att få hjälp att komma bort från manipulerande och våldsamma män. Det skär i hjärtat för varje berättelse och gråten klumpar sig i halsen när vi får ta del av barns berättelser om psykiskt och fysiskt våld från pappa eller någon annan närstående mansgestalt.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra! Som politiker måste vi ta vårt ansvar och belysa frågan på djupet. Men också se till att Alla Kvinnors Hus och liknande föreningar kan fortsätta att hjälpa. Tack Alla Kvinnors Hus för att ni finns, men det är som sagt en skam att ni behövs.

Behöver du hjälp? Kontakta Alla Kvinnors Hus här!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.