Politiskt initiativ – Oberoende granskning av Stadshusaffären

Frågan om Stadshusets försäljning är återigen högaktuell. Socialdemokraterna har hela tiden varit kritiska till styrets hantering av denna försäljning och röstat emot i både kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden. Historien har gett oss rätt. Fastigheten såldes till för lågt pris och vi anser att beslutet inte uppfyllde kommunens undantagsklausul avseende försäljning av tomten.

Nu har SVT:s programserie Uppdrag granskning gått igenom affären och presenterar en bredare bild som visar att affären inte bara är en dålig affär, utan kan också vara både korrupt och olaglig.

Frågor:

  1. Var affären olaglig? Kommunrevisorernas granskning kommer till slutsatsen att den inte var det, men att riktlinjerna för fastighetsförsäljning behöver förtydligas. En professor i förvaltningsrätt uttalar sig tvärsäkert i programmet och hävdar att affären är ett tydligt brott mot kommunallagen, eftersom det fanns ett bud och därmed ett marknadsvärde.  Hade revisionsföretaget tillgång till allt underlag? Det här måste klargöras.
  2. Föreligger vänskapskorruption? I programmet framgår att teknik- och fastighetsförvaltningen hade förberett en affär med budgivning, men uppmanades att avbryta det arbetet och inrikta försäljningsprocessen mot en specifik köpare. Av vem och på vilka grunder togs det beslutet?  

Sammantaget har affären skadat förtroendet för det blågröna styret och i värsta fall för Karlstads kommun. Det är mycket allvarligt. Karlstadsborna måste kunna lita på att det är ordning och reda i kommunen och att vi har rättssäkra processer för företagsetableringar och fastighetsförsäljningar.

Förslag:

  1. Kommunstyrelsen initierar en ny oberoende granskning av Stadshusaffären där bland annat ovanstående frågor besvaras.
  2. Kommunstyrelsen initierar en utvärdering och översyn av den så kallade ”etableringsprocessen” i syfte att säkerställa en mer rättssäker hantering av företagsetableringar.

Karlstad 2020-01-16

Linda Larsson
Oppositionsråd (S)

Anders Tallgren
Oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.