Styret måste ställas till svars för Stadshusaffären

Socialdemokraterna i Karlstad har alltsedan försäljningen av det Stadshuset varit mycket kritiska till affären. Fastigheten reades, vilket har lett till att karlstadsborna gått miste om intäkter om minst 50 miljoner kronor. När SVT:s Uppdrag Granskning nu synat affären i sömmarna och dömt ut den som inte bara en dålig affär för karlstadsborna, utan även eventuellt korrupt och olaglig, är det flera frågor som väcks:

  1. Hur kan den oberoende revisionsrapporten och professorn i förvaltningsrätt komma fram till två så olika slutsatser? Hade inte den oberoende utredningen av Stadshusaffären tillgång till alla fakta? De kan omöjligt ha kommit fram till att affären inte var olaglig om de haft samma underlag som UG.
  2. Teknik- och fastighetsförvaltningen hade förberett för budgivning, men ombads avbryta detta arbete. Vem tog det beslutet och varför? När och i vilket sammanhang togs beslutet?
  3. Kommunen träffar potentiella nyetableringar regelbundet och det måste säkerställas att allt går rätt till och att ingen får förtur på grund av vänskapsband.

Allt detta bidrar till en ökad förtroendekris för det blågröna minoritetsstyret, som måste ställas till svars för alla oklarheter och turer kring Stadshusaffären. Hur mycket förtroendet är skadat, är upp till karlstadsborna att avgöra.

Vi Socialdemokrater kan aldrig acceptera lagbrott och korruption! Ordning och reda måste gälla i kommunen! Vi är alltid beredda att ta ansvar för Karlstads kommun!

Linda Larsson
Oppositionsråd (S)

Anders Tallgren
Oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.