Pressmeddelande från S i arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under flera år dragits med stora underskott. Tidigare har nämnden fått sina underskott avskrivna av kommunfullmäktige, något som vi tidigare i år fått information om inte kommer att vara aktuellt framöver. Nämnden har därför tvingats lägga fram ett omfattande besparingsförslag för att på sikt komma ned i beslutad kostnadsram.

Från Socialdemokraternas sida ville vi lindra effekten av sparpaketet, genom att höja nämndens ram med 10 miljoner kronor i samband med kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-12. Tyvärr röstades vårt förslag ned.

Vårt förslag hade haft stor effekt, då vi till följd av den förstärkningen hade kunnat undanta verksamheter från nedskärningar. Nu tvingas nämnden till besparingar som vi med stor säkerhet kan säga inte kommer att uppskattas av Karlstadsborna.

Det förebyggande arbetet är viktigt. Borttagandet av fältarbetarna på vuxenavdelningen kommer med stor sannolikhet att leda till ett ökat stök i centrumkärnan. Även nedläggningen av Mötesplats Tingvalla är något som kommer att ge en försämrad livskvalitet för målgruppen. Det är neddragningar vi hade kunnat avstå, om vi fått gehör för vårt förslag om ramtillskott till nämnden.

Delar av de 10 miljoner kronor som vi föreslog hade även kunnat tilldelas som stöd till de föreningar som nu får indraget eller minskat föreningsstöd.

Socialdemokraterna i arbetsmarknads- och socialnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.