Ja till Muminetablering!

Socialdemokraterna i Karlstad har på sitt representantsskap på torsdagskvällen beslutat att välkomna en etablering av Muminvärlden.

En motion lämnades tidigare in under hösten och det var den som behandlades på mötet. Motionärerna ville säga nej till en etablering. Styrelsen för Socialdemokraterna har föreslagit avslag på motionen, vilket också blev beslutet ikväll.

Debatten kring motionen lockade många talare från både förespråkare och motståndare till etableringen. Under sammanlagt 2 timmar begärde ett 20-tal medlemmar ordet i en saklig, respektfull och delvis känslosam debatt, innan det var dags för votering.

Rösträkningen visade att av de 75 ombuden, så röstade en kvalificerad majoritet för styrelsens förslag att avslå motionen och därmed fortsätta att stödja en etablering av sagoparken på Skutberget.

Bifall styrelsens förslag: 58 röster
Bifall för motionen: 12 röster
Avstod: 5

– Beslutet ikväll innebär en bekräftelse på att de förtroendevalda socialdemokraterna i kommunen uppfattat partiopinionen korrekt, vilket jag är glad över, säger Kenneth Svensson, ordförande.

– Det är nu angeläget om att gå vidare och fortsätta att lyfta andra frågor, som är än viktigare för oss Socialdemokrater. Karlstads kommun står inför stora utmaningar och konsekvenserna av en försämrad kommunal ekonomi måste lyftas och diskuteras med karlstadsborna. För mycket fokus har varit på etableringen av Muminvärlden, säger Kenneth Svensson.

Det socialdemokratiska representantskapet är partiets högsta beslutande organ. Det består av ombud från samtliga 25 grundorganisationer för Socialdemokratiska partiet i Karlstad. Varje förenings ombudstal grundar sig på hur många medlemmar respektive förening har.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.