Motion: Genomför ett landsbygdsprojekt med inspiration från Falkenberg

Falkenbergs kommun har bedrivit ett framgångsrikt projekt, ”Lev din dröm”, för att lyfta attraktionskraften för Falkenbergs landsbygd och öka antalet invånare och entreprenörer. Det är angeläget att öka antalet invånare på landsbygden för att säkerställa och utveckla kommunal och kommersiell service.

I projektets inledning så genomfördes en kartläggning över antalet obebodda fastigheter. Samtliga fastighetsägare, som av olika anledningar var skrivna någon annanstans, fick ett brev från kommunen. 200 hörde av sig och berättade varför deras hus var obebodda. På det sättet frigjordes initialt 45 fastigheter för försäljning alternativt uthyrning.

Från början hade man målet att locka tio nya entreprenörer. Det var 128 som visade intresse för att flytta till Falkenberg!

Invånarna på landsbygden är de bästa ambassadörerna. Det är många som lever sin dröm på landsbygden och vi är övertygade om att Karlstads landsbygd, precis som Falkenbergs, kan försörja fler företagsdrömmar!

Förslag:

Genomför ett landsbygdsprojekt med inspiration från Falkenbergs kommun och projektet ”Lev din dröm”.

Karlstad 2019-11-06

Christian Norlin (S)
Lena Nilsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.