Skola och familjearbete i fokus hos Fenix

Idag besökte oppositionsråd Linda Larsson Fenix, som är ett samlat stöd på hemmaplan och vänder sig till ungdomar som är 13-20 år och har problem både hemma och i skolan.

Fenix är ett viktigt och många gånger avgörande stöd för ungdomar som av olika anledningar inte klarar sin skolgång. Det kan till exempel handla om psykosociala faktorer eller missbruksproblematik.

Hos Fenix finns daglig verksamhet som innehåller skola, samtal och fritids- och lovaktiviteter. En annan del är socialt förändringsarbete där man ser till hela livssituationen.

Familjearbete är obligatoriskt hos Fenix. Man utgår från en tydlig ram och struktur med konkreta beteendemål och ett bonussystem kopplat till detta.  Här ingår även psykosocialt behandlingsarbete som styrs av familjens behov. Utöver tiden hos Fenix finns även familjebehandlarna tillgängliga via telefon på kvällar och helger.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.