Bostad först – en väg tillbaka

Bostad först är en arbetsmodell för att möta bostadsbehovet i Karlstad. En egen bostad ger grundtrygghet och förutsättningar för att ta tag i andra problem i livet.  Oppositionsråd Linda Larsson och Christian Norlin, 1:e v ordf i Arbetsmarknads- och socialnämnden, har besökt Björn Söderman, enhetschef för Bo- och budgetenheten på Karlstads kommun.

Hemlöshet är på inget sätt en ny företeelse och tyvärr ökar den i samhället i stort. Men med Bostad först så går det att se att det i varje enskilt fall leder till positiva resultat. En viktig faktor för att minska hemlösheten, är att fler människor kan få egna hyreskontrakt. Därför erbjuder Karlstads kommun sedan 2013 Bostad först.

Idén och arbetsmodellen kommer ursprungligen från USA och lanserades i Sverige för cirka 6 år sedan. I grunden handlar det om att utgå från den bostadslöses behov. Ett eget boende som inte är beroende av drogfrihet eller andra orsaker och händelser i livet. En metod som enligt Socialstyrelsens hemlöshetsforskning visar på goda resultat trots modellens korta tid i Sverige. Människor kommer vidare i livet, hittar sysselsättning och förnyar kontakten med sin familj eller sina barn.

För att bli inskriven i Bostad först behöver följande kriterier vara uppfyllda:

  • Att du är hemlös enligt Socialstyrelsens definitioner och inte kan få boende enligt gällande rutiner.
  • Att du varit folkbokförd i Karlstad sedan två år.
  • Att försök har gjorts i ordinarie verksamhet, till exempel vård och behandling samt olika boendelösningar.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.