Motion angående beslut om vårdentreprenader

Det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2019-10-16 beslutat att tre kommunala vårdboenden ska läggas ut på entreprenad via upphandling enligt LOU.

Det handlar om totalt 106 platser på boendena Fryken på Rud, Gruvan i centrala Karlstad och Granberga i Väse.

Eftersom det blågröna styret inte har majoritet i kommunfullmäktige och det är oklart hur majoritetsförhållandena ser ut avseende inställningen till vård- och omsorg i privat regi, så bör nämnden inte fatta sådana beslut. Ärenden av sådan karaktär bör lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Vi ser det som ärenden av principiell beskaffenhet (KL 5:1) med starka ideologiska skillnader mellan partierna.

Förslag:
Ärenden som rör förändrad driftsform av befintlig verksamhet inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, alternativt innebär en utökad andel verksamhet i privat regi, ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut.

Karlstad 2019-10-16

Linda Larsson
Oppositionsråd (S)

Anders Tallgren
Oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.