Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M) ang. öppen fritidsverksamhet

Mötesplatser och avgiftsfria aktiviteter är viktiga förutsättningar för en aktiv fritid och ökad delaktighet och jämlikhet. Jag besökte UNO – Ungdomens hus för en tid sedan och mötte en livfull verksamhet och en mycket engagerad personal.

Jag har förstått att det pågår en utredning kring den öppna fritidsverksamheten. Det tycker jag i grunden är bra. Det är angeläget att verksamheten svarar upp mot ungdomars önskemål och behov.

Kommunen har nyligen förlängt hyresavtalet för UNO med ytterligare två år, vilket är en kortare avtalstid än vad som varit brukligt hittills. Det väcker frågor.

För Socialdemokraterna är den öppna fritidsverksamheten, med fritidsgårdar och mötesplatser för delaktighet och kreativitet, en viktig del av välfärden.

Den öppna fritidsverksamheten främjar jämlikhet och jämställdhet och kan möta unga på ett annat sätt än skola och socialtjänst.

Fysiska mötesplatser kommer alltid att vara viktiga, för alla åldrar.

Jag ställer följande frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M):

1. Vad är viktiga prioriteringar för det blågröna styret inom den öppna fritidsverksamheten?

2. Varför är hyresavtalet för UNO endast förlängt med två år?

3. Hur vill kultur- och fritidsnämndens ordförande utveckla UNO:s verksamhet framåt?

Karlstad 2019-09-23

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.