Anders Tallgren interpellerar Nisser om Stadshusaffären

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. Stadshusaffären.

Vid teknik- och fastighetsnämndens sammanträde 2015-12-16 beslutade nämnden, med hjälp av ordförandens utslagsröst (5 för, 5 emot och 1 moderat ledamot avstod från att rösta) att sälja Stadshuset.

Socialdemokraterna argumenterade redan då för att detta inte var någon bra affär för kommunen och karlstadsborna.

Nu fyra år senare är frågan het igen och det ser ut som att historien ger oss socialdemokrater rätt avseende affären.

Fastigheten såldes till för lågt pris, och marken såldes i strid med kommunens markpolicy. Skälen som angavs för undantaget har inte infriats, nämligen: att ”etableringen av företaget är av sådant intresse att avsteg från det beslutade regelverket kring friköp av tomträtt kan göras”. Huvudskälet var då, att det skulle kunna handla om hundratals nya arbetstillfällen inom IT-relaterad verksamhet.

Ett annat skäl var också att verka för att det ska finnas en aktiv och framåtsyftande marknad inom byggindustrin. Det skulle bland annat främja tillväxten inom byggbranschen om fler aktörer var verksamma i kommunens utveckling. Så argumenterades det för fyra år sedan.

Idag har vi facit hittills, av denna affär, och kan konstatera att IT-företaget har försatts i konkurs och i dagsläget saknas både arbetstillfällen och byggaktivitet i anslutning till Stadshuset.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

1. Anser du fortfarande att kommunen gjorde en bra affär?

2. Vilka lärdomar har det blågröna styret dragit av hela den här historien?

Karlstad 2019-09-25

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.