Välbesökt dialog i Molkom

Det var många som ville träffa oss vid torget i Molkom och ge sin syn på hur Molkom kan utvecklas. Vi fick med oss en massa bra inspel och förslag, som vi tar med oss i vårt arbete med att utveckla hela kommunen.

I vårt budgetförslag avsätter vi 1 miljon kr vardera i till Edsvalla, Molkom, Skattkärr-Alster, Skåre, Ulvsby, Vålberg och Väse. Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Medborgarna i varje område erbjuds att själva organisera hur de ska fördela pengarna.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.