Politiskt stabil budget med välfärd och trygghet i fokus

Den 18 september besökte inrikesminister Mikael Damberg Karlstad och presenterade regeringens höstbudget. Alla de reformförslag som finns med i budgeten innebär att fler ska komma i arbete, att Sverige ska vara ett fossilfritt föregångsland, välfärden ska stärkas, hela landet ska växa, samt att tryggheten ska öka och demokratin ska värnas.

– Det är glädjande att regeringen har fått till en politiskt stabil budget tillsammans med L och C, som innehåller stora satsningar på välfärden. Samarbetet mellan S, MP, L och C betyder även att SD inte ges den vågmästarroll de eftersträvar, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd i Karlstad.

Vad betyder budgeten för Karlstads del?

– Nu får Karlstad ytterligare 31 välfärdsmiljoner och det är naturligtvis mycket glädjande och välkommet. Tillsammans med det tidigare tillskottet innebär det att Karlstad totalt får 120 välfärdsmiljoner. Budgeten innehåller satsningar på både äldre och yngre. De ca 6 000 pensionärer i Karlstad som har det sämst ställt ekonomiskt, får mer resurser i form av ett förbättrat grundskydd – höjd garantipension och dessutom ett höjt tak i bostadstillägget – gör att de helt enkelt får mer i plånboken. Dessutom blir det en riktad satsning mot ensamhet bland äldre, digitalisering inom äldreomsorgen samt insatser till verksamhet inom civilsamhället för att bryta ensamhet och främja idrott för äldre. Men det är också jättebra att man även uppmärksammar barn och ungas psykiska hälsa genom att föreslå förstärkta satsningar på BUP och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa för att öka tillgänglighet och ta steg mot en köfri verksamhet. säger Linda Larsson.

– I stora drag är budgeten är välfärdsbudget med stora satsningar på trygghet. Men även på utbildningssidan kan vi se satsningar bland annat till Karlstads universitet. 25 miljoner går till nya utbildningsplatser och mer medel skjuts till gällande forskning på universitetet, säger Linda Larsson.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.