Alla ska ges förutsättningar att klara skolan

Oavsett vilka individuella förutsättningar man har, så ska alla ha rätt att klara av sin skolgång. Inom gymnasieskolan i Karlstads kommun finns olika alternativ.

Idag har oppositionsråd Linda Larsson och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 1: v ordf Sofia Magnusson, tillsammans med skoldirektör Birgitta Larsson varit på verksamhetsbesök på IMAS och MySchool.

IMAS är en inriktning inom Introduktionsprogrammen för personer med Aspergers syndrom, högfungerande autism eller autismspektrumdiagnos (ASD). 

MySchool är till för de som av olika anledningar inte klarar av att gå i skolan, i dess vanliga form. Det kan till exempel handla om ångestrelaterad problematik.

Båda dessa verksamheter är otroligt viktiga och har det har varit mycket lärorikt att få veta mer om hur personalen jobbar, vilka utmaningar de står inför och vilka möjligheter det finns framåt i verksamheterna.

Tack för att vi fick komma och hälsa på!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.