Interpellation ang gymnasielärarnas situation

Interpellation till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordf. Daniel Berghel (M) ang. lärarnas arbetsbelastning.

Karlstads gymnasieskolor slår i dagarna upp sina dörrar för ett nytt läsår. Gymnasietiden är en viktig tid i elevernas liv för personlig utveckling. Man formas från tonåring till vuxen och lämnar gymnasieskolan, förhoppningsvis, med en fullständig gymnasieexamen och en rejäl framtidstro. Gymnasieskolan är inte bara viktig för individerna, utan också för samhället. Kompetensförsörjningen i såväl företag som offentlig verksamhet är en utmaning framåt, eftersom vi vet att det blir stora pensionsavgångar. Det är därför med stor oro, som jag tar del av Lärarnas Riksförbunds rapport ”Gymnasielärarna som inte får sova”. En undersökning kring gymnasielärarnas arbetsbörda.

Undersökningen är genomförd nationellt och ca 1000 gymnasielärare har deltagit.

Några exempel på resultat i undersökningen:

– 8 av 10 uppgav att de hade en tung eller mycket tung arbetsbörda under läsåret 2018/2019. Så många som en tredjedel av lärarna hade fått mer undervisningstid jämfört med föregående läsår.

– Den tunga arbetsbelastningen påverkar lärarnas hälsa och välmående. 8 av 10 uppgav att arbetssituationen hade negativ påverkan på deras sömn och 6 av 10 hade gått till arbetet, trots att de borde sjukskrivit sig.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ansträngt ekonomiskt läge inför 2020 eftersom det blågröna styrets budgetbeslutet i kommunfullmäktige inte kompenserar för bland annat de ökade hyreskostnaderna för det nybyggda SÄG.

Jag vill därför ställa följande frågor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Daniel Berghel (M):

1. Hur ser sjukskrivningstalen för gymnasielärarna ut i Karlstad sett över den senaste femårsperioden?

2. Hur har den genomsnittliga undervisningstiden utvecklats under samma tid?

3. Vad är det blågröna styrets plan för att säkerställa kvaliteten i undervisningen, trots utebliven ekonomisk kompensation för ökade hyreskostnader?

4. Hur ser gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordf. på framtiden för Karlstads gymnasieskolor?

Karlstad 2019-08-21

Emma Andersson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.