Våra valda representanter till Kommunfullmäktige

Klicka på namnen för bild

 1. Linda Larsson är 37 år och bor på Stockfallet. Linda är kommunalråd i opposition. Linda gillar träning, matlagning och umgås med vänner. Linda är feminist och tror på alla människors lika värde och politikens stora möjligheter att förändra samhället.
 2. Anders Tallgren är 38 år och bor i Skåre. Anders är statsvetare och brinner för att alla karlstadsbor ska ha ett jobb att gå till. Anders verkar också för en bättre folkhälsa och ett jämlikt Karlstad där människors livschanser ska vara lika goda i hela kommunen.
 3. Monica Gundahl är 55 år och bor på Norrstrand. Monica är landstingsråd i opposition. Monicas drivkraft är att värna och utveckla demokratin. Samhället går att förändra och vi ska bygga ett solidariskt samhälle där alla kan forma sin framtid utifrån sina behov och känna sig delaktiga.
 4. Christian Norlin är 43 är och bor i Haga. För Christian är det viktigt att politiken alltid blickar framåt och handlar om framtiden. Den ska handla om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan byggt.
 5. Anna Dahlén Gauffin är 41 år och bor på Gustavsberg. Annas hjärtefråga är en skola som ger alla barn en bra start i livet. Alla barn och ungdomar ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att utvecklas och att påverka sina liv.
 6. Håkan Holm Alteblad är 66 år och bor i Väse. Håkan vill fortsätta sitt arbete för att Karlstads tillväxt ska synas i hela kommunen. De mindre tätorterna ska få sin beskärda del.
 7. Emma Andersson är 21 år och bor på Kronoparken. Emma lyfter fram det livslånga lärandet som en viktig fråga, särskilt med fokus på studenternas situation. Studenterna behöver Karlstad och Karlstad behöver studenterna.
 8. Lars-Gösta Blåvitt Elofsson är 65 år och bor på Hultsberg. Arbetsmarknadsfrågor är viktiga för Blåvitt. Ett Karlstad, där man kan arbeta och bo, där tillväxt sker genom arbeten där man kan utvecklas och med en infrastruktur som gör det enkelt att leva i Karlstad.
 9. Lina Larhult är 40 år och bor i Tingvallastaden. Lina vill jobba för att det blir en bättre struktur i kommunen kring arbetet med sociala investeringar och tidiga insatser för barn, unga, socialt utsatta och personer i behov av stöd.
 10. Inga-Maj Thyberg är 67 år och bor i Vålberg. För Inga-Maj är det viktigt att Karlstads kommun är den bästa arbetsgivaren och erbjuder den bästa välfärden för äldre och unga. Rättvisefrågor är viktiga för Inga-Maj.
 11. Ferman Brodrej är 39 år och bor på Norrstrand. Ferman vill verka för en god samhällsutveckling med fler jobb och en skola där eleverna klarar sin gymnasieexamen.
 12. Yahye Ibrahim är 24 år och bor på Rud. Yahye vill se ett Karlstad där alla hjälps åt att växa. Psykisk ohälsa och segregation ska bort.
 13. Lena Nilsson är 57 år och bor i Molkom. Lena vill bidra till att Karlstad ska vara en jämställd och välkomnande kommun för både gamla och nya invånare.
 14. Christer Alnebratt  är 66 år och bor på Råtorp. Christer vill skapa och ta ansvar för ett långsiktigt hållbart Karlstad. Med arbete, trygghet och utbildning för alla oavsett var vi bor, men framför allt för kommande generationer.
 15. Emelie Bernhardsson Vennberg är 27 år och bor på Herrhagen. Med individen i fokus vill hon skapa förutsättningar för att alla Karlstadsbor känner att de har en möjlighet och en framtidstro.
 16. Lennart Jansson är 73 år och bor på Hagaborg. Lennart brinner för ett jämlikt samhälle och en skola för alla.
 17. Pernilla Edman är 48 år och bor på Lorensberg. Pernilla vill att alla ges möjlighet att entusiasmeras och utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Grunden till ett gott liv är en gymnasieexamen, därför ska varje elev ges det stöd de behöver för att uppnå sin fulla potential.
 18. Kenneth Svensson är 59 år och bor på Stockfallet. Kenneth vill arbeta för ett starkt, jämlikt samhälle. En stad i utveckling med nya arbeten, god kollektivtrafik och där vi tar hänsyn till miljön i våra beslut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ersättare
 19. Maria Wågemo är 44 år och bor på Herrhagen. Maria vill arbeta för ett jämlikt samhälle, där kulturen är en del i karlstadsbornas vardag och där barn och unga, oavsett bakgrund, ges möjlighet att ägna sig åt såväl kultur som idrott på sin fritid.
 20. Dekan Izat är 27 år och bor på Gruvlyckan. Dekan vill vara med och främja delaktigheten för unga i det demokratiska arbetet. Förutsättningarna ska vara desamma oavsett bakgrund och bostadsområde.
 21. Nathalie Björfeldt är 25 år och bor på Bryggudden. Nathalie vill att Karlstad ska vara en stad för alla, där alla ges möjligheter att utvecklas, där man utifrån sina förutsättningar kan sysselsätta sig och känna sig inkluderad. Hon brinner även extra för de facklig-politiska frågorna i kommunen.
 22. Shkar Hashmi är 24 år och bor på Kronoparken. Shkar vill att ungdomar i Karlstad ska känna större delaktighet i de beslut som tas och att Karlstads utveckling sker på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.
 23. Esteri Nilsson är 55 år och bor på Norrstrand. För Esteri är det viktigt att alla ges möjlighet till en bra och rättvis skola och sjukvård.
 24. Mathias Casserlund  är 47 år och bor på Hagalund. Mathias arbetar för barns rättigheter i ett samhälle där alla är välkomna och kan vara sig själva tillsammans med andra.
 25. Ingela Agneblad är 67 år Bor Hagaborg.  Jag vill ha mer pedagoger i skola och förskolan, mindre barngrupper, mer personal inom vård och omsorg, fler trygghetsboende/ servicehus för äldre.
 26. Stig Rohdin är 74 år och bor på Norrstrand. Stig vill motverka diskrimineringen av äldre som får stå tillbaka i sjukvård och omsorg på ett orättvist och omotiverat sätt.
 27. Nurcan Aldemir är 51 år och bor på Kronoparken. För Nurcan är hjärtefrågan skolan. Ökad läxhjälp och inte så många elever i en klass.

 

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.