Kommunalt handlingsprogram för Socialdemokraterna i Karlstad

Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart är namnet på vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Det är det här vi går till val på.

Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvar för framtiden. Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. FN har antagit utmaningen Agenda 2030 med 17 olika mål för en hållbar utveckling av världen. Karlstad ska bidra med sin del.
När Socialdemokraterna säger Karlstad så menar vi hela kommunen. Vi arbetar för ett samhälle där alla ska känna sig trygga i vardagen, genom hela livet och känna tillit till att hjälpen och servicen finns när den behövs. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan bostadsområden, dessa vill vi utjämna.
Att klara skolan är den bästa starten vi kan ge våra barn och unga. Alla skolor ska vara bra skolor. Alla elever ska ha gymnasiebehörighet efter årskurs nio och alla gymnasieelever ska klara examen. En gymnasieexamen är en av de viktigaste förutsättningarna för att få sitt första jobb. Arbete ger gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma sitt eget liv. Arbetslöshet kan däremot krossa drömmar och minska livsmöjligheter. Därför är kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift.
Karlstad ska växa på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi vill att Karlstad växer med minst 1000 nya invånare per år och att företagsklimatet är bland de 20 bästa i landet. Vi har presenterat 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat, förslag som vi anser kan leda till bättre tillväxt och en stabil arbetsmarknad i Karlstad.
Vi välkomnar nya medborgare. Många har flytt från krig och förföljelse. Vi ska göra vårt bästa för en bra integration i Karlstad. Alla som bor här har både rättigheter och skyldigheter.
Bostadsfrågan är viktig i hela kommunen och för människor i alla åldrar. Vi vill återinföra bostadsgarantin för studenter, och verka för nya boendelösningar på landsbygden och i våra mindre tätorter.
Kultur är en drivkraft för såväl den enskilde som för samhällets utveckling. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Kultur behöver finnas i människors vardag.
Under åtta år av blågrönt styre har Karlstad tappat i konkurrenskraft mot andra större städer. När vi nu går in i en ny regionbildning, där Karlstad måste vara ett starkt regioncentra med hög tillväxt, är det nödvändigt med ett maktskifte.
Rösta på Socialdemokraterna den 9 september!

Läs hela programmet genom att klicka på länken!

Kommunalt handlingsprogram 2018 – beslut 180307

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.