”Styrkan i svenska ekonomin ska komma alla till del”

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat sin budget. Det är en budget med fortsatt starkt fokus för att minska ojämlikheten i vårt land.
Regeringen fortsätter att investera i välfärden. Med de tillskott som föreslås i budgeten kommer välfärdens verksamheter att ha fått över 35 miljarder kronor nästa år. Här i Karlstad kan vi summera över 60 miljoner kronor extra till skolan, 18 miljoner till äldreomsorgen samt en mängd mindre förstärkningar till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, den sociala barnavården, medel till extratjänster, där Karlstad dessutom lyckats så bra så vi tilldelas ett extra anslag på närmare 4 miljoner.
Det är positiva siffror, samtidigt som insatser på arbetsmarknaden har resulterat i den lägsta arbetslösheten på många år, något som i sin tur höjer skatteintäkterna och därmed ger oss bättre förutsättningar att möta de stora behoven hos befolkningen.
Andra satsningar som görs för att minska ojämlikheten riktas till barnfamiljerna:
Barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden från och med mars 2018. Barnbidragets grundbelopp har varit oförändrat sedan 2006.
Studiebidraget höjs för bl.a. gymnasieelever med 200 kronor i månaden fr.o.m. mars 2018 men med utbetalningar från juli. Underhållsstödet höjs med 150 kronor i månaden för barn 11–14 år och med 350 kronor i månaden för barn över 15 år.

Dessutom sluts under budgetperioden, senast 2020, den mycket orättvisa pensionärsskatten, som innebär att pension beskattas högre än lön.

Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som en sådan. 75 procent av landets pensionärer får sänkt skatt redan 2018. Enligt beräkningar från finansdepartementet berörs 13600 pensionärer i Karlstad.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.