Påverka Handlingsprogrammet för nästa mandatperiod i Karlstads kommun

Nu är det snart val och Det är dags att skriva ett nytt handlingsprogram (Valprogram).

Valledningen i Arbetarekommunen har bestämt att i det här arbetet ska alla medlemmar få möjlighet att delta.

Därför så bjuds ni alla in att delta på möten där vi ska mejsla fram vad vi vill ha med i vårt program.

Programmet är uppdelat i 6 områden som har fått en skribent. Varje område har fått en värdförening som anordnar 2 möten under hösten.

Politikområde, skribent och förening ser ni nedan.

Skribent                             Område                                             Förening

Pernilla Edman                   Livslångt lärande                                  Våxnäs

Kjell Larsson                       Demokrati/mångfald                           Kronoparken

Christer Alnebratt               Hållbar utveckling                                Gjutaren

Ingela Wretling                    Livskvalité Socialt                                S-Kvinnor

Stig Granfeldt                      Livskvalité Fritid och kultur                 Kulturföreningen

Anders Tallgren                  Tillväxt och jobb                                  Norrstrand

 

Så här kommer mötena att hållas:

 

Våxnäs Sf har mötena om Livslångt lärande den 4/10 och den 6/11 mellan kl. 18.30-20.30 i Fredricelundsskolans matsal

Kronoparkens Sf har mötena om Demokrati/mångfald den 3/10 och 6/11 mellan kl. 17.30-19.30 i Bygg 29:ans lokaler

Miljö S-föreningen Gjutaren har mötena om Hållbar utveckling den 3/10 och 13/11 mellan kl. 19.00-21.00 i Seniorernashus

S-kvinnor har mötena om Livskvalitet, Socialt den 14/9 mellan kl. 16.45 och 17.45 i Vikens kyrka och 24/10 mellan kl. 18.00-20.00 i EBL skolans lokaler på Kungsgatan 1 i Karlstad

Socialdemokratiska kulturföreningen har mötena om Livskvalitet, Fritid och kultur den 11/9 och 2/10 mellan kl. 18.30-20.30 i RSMH, Tage Erlandergatan 4 (gamla försäkringskassan)

Norrstrands Sf har mötena om Tillväxt och jobb den 27/9 och 6/11 mellan kl. 18.00-20.00 i Halvmånen vid Sunstabadet

Är du intresserad av mer än ett område och det krockar så gå på ena mötet då. Det är viktigt att alla synpunkter kommer fram. Eller så skickar du med nån som du vet ska gå på ett möte du inte kan gå på dina synpunkter så kommer dom med i alla fall.

Med vänlig hälsning

Socialdemokraterna

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.