Socialdemokraterna Karlstad välkomnar välfärdslöftet!

Socialdemokraterna i Karlstad välkomnar idag beskedet från den socialdemokratiskt ledda regeringen om 20 miljarder till skola, vård och omsorg under nästa mandatperiod. Det är en viktig jämlikhetssatsning.

Under de borgerliga regeringsåren sänktes skatterna med 140 miljarder och självklart fick det konsekvenser för välfärden. Skolan och välfärdssektorn behöver ökade resurser! 

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan den tillträdde tillfört 30 miljarder mer i resurser till välfärden. Det ska ställas mot de borgerliga partiernas förslag om skattesänkningar på ytterligare 70 miljarder! 

 

– En undersökning från Lärarförbundet, på nationell nivå, visar exempelvis att det finns skolor där så många elever som en av tre inte klarar gymnasieskolan, så det är allvarligt, säger Linda Larsson, kommunalråd (S). 

I Karlstad är siffrorna något bättre men det är ändå en mycket angelägen fråga att öka elevernas måluppfyllelse. Det är en viktig jämlikhetsfråga. Att klara skolan är den viktigaste förebyggande insatsen som vi kan göra för att ge alla elever en god start på vuxenlivet.  

 

SKL:s bedömning är att kommunsektorn behöver 40 miljarder för att bibehålla kvaliteten i välfärden. 

– Jag välkomnar fortsatta steg från regeringen i den riktningen säger Linda Larsson, kommunalråd (S). 

 

Linda Larsson, kommunalråd, Pernilla Edman, 1:e vice ordf. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, Anna Dahlén Gauffin, 1:e vice ordf. barn- och ungdomsnämnden.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.