Försöksverksamhet med Personlig koordinator för familjer med barn som har rörelsenedsättning/ flerfunktionsnedsättning

Såväl statliga utredningar (RiR 2011:17) som flera andra undersökningar visar att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får ta ett stort ansvar för att samordningen av det stöd barnet behöver ska fungera.  Det kräver mycket kraft och energi och den stora belastningen kan riskera föräldrarnas hälsa, deras föräldraförmåga liksom möjligheten att arbeta.

I Göteborg med omnejd har Bräcke Diakoni genomfört ett projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden och i samarbete med RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) som innebar en försöksverksamhet med personlig koordinator för den här målgruppen under tiden 2012—2015. Slutrapporten finns här: http://www.brackediakoni.se/sites/default/files/attachments/slutrapport_personlig_koordinator_bracke_diakoni_0.pdf

De idéer, tankar och teorier som främst ligger till grund för Personlig koordinator kommer från olika typer av gränsöverskridande yrkesroller, lotsar och framför allt Personligt Ombud. Gränsöverskridande yrkesroller härstammar från Case Managerbegreppet som utvecklats i USA och även i Storbritannien. Uppdraget för Case Managern är att skräddarsy hjälp/stöd efter klientens behov samt planera serviceinsatser.

Personlig koordinators roll ligger nära Personligt ombuds roll (personligt ombud arbetar med stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning) med den skillnaden att målgruppen, uppdragsgivarna, i det här fallet, är föräldrar med barn med funktionsnedsättningar.

En undersökning från RBU visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar i genomsnitt har kontakt med 17 personer kring sitt barns funktionsnedsättning och olika stödinsatser. Detta är nationella siffror, men situationen ser sannolikt likadan ut i Karlstad.

I Karlstad har vi ett väl utvecklat anhörigstöd med anhörigkonsulenter riktade till olika målgrupper. Det finns exempelvis en anhörigkonsulent som arbetar med målgruppen personer med funktionsnedsättningar.  Anhörigstödet/anhörigcentrum skulle vara lämpligt som organisatorisk hemvist för en försöksverksamhet med personlig koordinator. Det är viktigt att koordinatorn inte har direkt koppling till myndighetsutövningen.

Karlstads universitet har utbildat en ny yrkeskategori, vård- och stödsamordnare, vars profession just är Case Management, så lämplig kompetens finns att tillgå.

Det här är ett vinna-vinna-koncept för såväl berörda familjer som för samhället i stort. Dessutom skulle det innebära att vårt Anhörigstöd tog ett ytterligare steg framåt i strävan att vara bäst i landet!

Förslag:

Vård- och omsorgsnämnden genomför försöksverksamhet med Personlig koordinator för föräldrar till barn med rörelsehinder/flerfunktionsnedsättning

Karlstad 2016-02-16

Ingela Wretling (S)

Pernilla Edman (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.