Klimatneutralt Karlstad

Forskarna är överens om att klimatförändringarna är här och att de påverkar oss alla – både vi som lever nu och framtida generationer. Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor utmaningen är, men vi vet också hur vi kan lösa den. Tillsammans har vi därför ett ansvar att hålla jordens temperaturökning under två grader för att minska risken för en global miljökatastrof som förändrar mänsklighetens livsbetingelse.

Sverige måste öka takten i klimatarbetet, både för att det är nödvändigt för planetens framtid och för att det stärker vår egen konkurrenskraft och livskvalitet.

Klimatförändringarna kommer inte att upphöra omedelbart, men ju tidigare vi blir medvetna om dem och vidtar åtgärder för att stoppa dem, desto snabbare kommer vi att kunna ta kontrollen över vår framtid, leva ett gott liv och bevara vår planets skönhet och mångfald.

Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland har satt upp målet att ”Värmland ska vara klimatneutralt år 2030”.  Målet innebär att Värmland som region skall arbeta för att uppnå klimatneutralitet dvs. att en balans finns mellan utsläpp av klimatgaser och den absorption som åstadkoms via naturliga processer eller lagring. Det kan också uttryckas som en ”Värmländsk nollvision för utsläpp av växthusgaser”. Det betyder att Värmland år 2030 skall vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, värmeanvändning inom industrin, service och transporter.

Det innebär också att man ska arbeta för att den el som används inom regionen i första hand skall vara förnybar. För att uppnå målet måste alla aktörer i Värmland samverka både kommuner och företag. Karlstad som en stor och viktig aktör i Värmland måste därför på ett aktivt sätt stödja arbetet.

Förslag: 

  1. Karlstad ansluter sig till Region Värmland och Länsstyrelsens upprop ”Klimatneutralt Värmland 2030”.
  2. I den strategiska planen införs att Karlstad skall vara klimatneutralt senast 2030.

 

 Karlstad 2016-01-12

Christer Alnebratt (S)                               Anna-Lena Rudberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.