Sänk arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos personalen

Ärende 4. Budget 2016 – vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen har höga sjuktal bland sin personal. Det här är naturligtvis negativt ur alla aspekter, såväl för personal som för verksamhetens kvalitet.

Frånvarodagarna i november var 4.630 eller 10,13 procent, att jämföras med exempelvis november 2012 då sjukfrånvaron var 5,63 procent. Sjuktalen skiljer sig mellan verksamhetsområden, men ligger över 10 procent både inom hemvård och vårdboende/servicehus. Det här följer dessvärre en trend i hela landet, men det hjälper ju inte.

Det är angeläget att utvecklingen bryts och att nya vägar prövas för att sänka sjukskrivningstalen. Vi utesluter inte att det krävs hjälp av extern kompetens för att genomföra kartläggning av arbetsrelaterad sjukfrånvaro och för att ta fram nya förslag till åtgärder. Det är också viktigt att på olika sätt stimulera vård- och omsorgsförvaltningens personal att använda friskvårdsbidraget som införs i januari 2016 och att förvaltningen deltar i den hälsokampanj som planeras.

Yrkande:

Vård- och omsorgsnämnden avsätter 1 miljon kronor ur eget kapital för en särskild satsning under 2016 på att sänka arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos personalen.

Karlstad 2015-12-21

För Socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden

Ingela Wretling, 1:e vice ordf.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.