Socialdemokraterna vill avvakta försäljning av f.d. stadshuse

Under dagens sammanträde (2015-11-18) med Arbetsmarknads- och socialnämnden fanns ett ärende med som beskriver den mycket svåra situationen avseende boendeplatser för dem asylsökande som kommer till Karlstad. I f.d. stadshuset finns både ankomstboende för vuxna och familjer, men även boende för dem ensamkommande barn och unga. Inom kort kommer de ensamkommande vara 50 stycken i fastigheten.

Karlstads kommun har sedan sommaren 2015 tagit emot klart fler ensamkommande än vad vi har boendeplatser till. De boenden som finns i kommunen är överbelagda med unga asylsökanden. Det finns idag inga lediga platser utan de ungdomar som anvisas eller ger sig tillkänna placeras ut på andra boenden eller familjehem någonstans i landet. Det har på den senaste tiden varit mycket svårt att hitta sådana platser alternativt att hitta familjehem eftersom de flesta kommuner sitter i samma situation och letar boendeplatser.

–          När det gäller dem ensamkommande så använder sig Migrationsverket sig av en fördelningsnyckel när de anvisar till kommunerna. Den tar ingen hänsyn till möjligheten att ordna fram boenden och det är utifrån den solidariska fördelning av dem ensamkommande som gäller sedan en tid tillbaka, säger Christian Norlin (S).

–          Den tidigare fördelningsnyckeln som varit på 38 platser skall nu revideras upp till 292 platser. Att i ett sådant läge som ansvarig facknämnd inte ta hänsyn till de femtio platserna som finns i fd stadshuset är inte rimligt, Christian Norlin (S).

–          Den politiska majoriteten säger att de kommer att fixa fram boendeplatser, men när vi frågar hur så får vi inga svar. Det är inte i enlighet med det uppdraget vi har. Det finns ett principbeslut sedan länge i Karlstad på att Teknik- och fastighetsnämnden ska avyttra kommunala fastigheter som vi inte är i behov av. I juni var vi inte i behov av fd stadshuset, men sedan utvecklingen under sommaren är läget helt annorlunda och vi är i mycket starkt behov av fastigheten, Christian Norlin (S).

Yrkandet stöddes av Vänsterpartiet men röstades ned med siffrorna 6-5.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Christian Norlin, 1:e vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden: 070- 36 20 275

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.