Motverka våld i nära relation med hjälp av Huskurage

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Ca 70 anmälningar om dagen rör våld i nära relation och 200.000 barn befaras leva med våld i sina hem. 25 personer dödas varje år av närstående.

Ska vi vända utvecklingen, måste vi förstärka det preventiva, förebyggande arbetet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och alla har grannar.

Konceptet Huskurage www.huskurage.se innebär att man antar en gemensam policy i kommunen, hyreshuset, bostadsrättsföreningen, villaföreningen hur man ska agera vid misstanke om oro och våld hos en granne.

I korthet går policyn ut på följande:

  1. Ringa på hos grannen
  2. Vid behov ta hjälp av annan granne, bovärd, hyresvärd
  3. Ringa polisen

 

Vid misstanke om att barn far illa, kontakta socialtjänsten.

Syftet är en ökad upplevd trygghet i sitt boende, ett ökat civilkurage och en minskning av våldet i nära relation. Det kan handla om att rädda liv!

Brottsförebyggande Centrum i Värmland arrangerade en informationslunch ang. detta i december. Nu är det dags för kommunen att agera i frågan.

Förslag:

Kommunen antar policyn Huskurage och agerar aktivt för att sprida den bland fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och villaägare.

Karlstad 2015-01-14 

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.