100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

Tillväxtutskottet och Tillväxtcentrum  Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår Regelbundna samråd med representanter för regionala utvecklingsnämnden Regelbundna samråd med riksdagsledamöter med ansvar för tex näringslivsfrågor, infrastruktur och regional utveckling lokala Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum med stor branschbredd Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter … Fortsätt läsa 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad