Arbetarekommunen

Styrelsens ordinarie ledamöter:

Monica Gundahl, ordförande

Birgitta Gauffin, vice ordförande, studieorganisatör

Christian Norlin, kassör

Philip Botström

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson, facklig ledare

Esteri Nilsson, ledamot

Ferman Brodrej

Styrelsens suppleanter:

Anders Tallgren  

Nurcan Aldemir   

Emelie Bernhardsson Vennberg

Christoffer Sonesson

Lena Nilsson

Andjungerade till styrelsen:

Linda Larsson, Kommunalråd i opposition

Hanne Adolfsson, SSU Karlstad

Ida Gullbrandsson, S-studenter Karlstad

Lars-Erik Soting, Ombudsman

Anna Dahlén Gauffin

Kansliet

Lars-Erik Soting, ombudsman
Telefon: 070- 3783766
E-post: karlstad@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email