Möjligheternas Karlstad

Varje dag arbetar vi för en politik som ger alla i Karlstad ett bättre liv, frihet och framtidstro. Det handlar om att göra skillnad i vardagen, både på lång såväl som kort sikt, och för att lyckas har vi tagit fram ett kommunalt handlingsprogram – Möjligheternas Karlstad. I handlingsprogrammet sätter vi ramarna för den politik som gör det möjligt för alla karlstadbor att ta makten över sitt eget liv, få frihet och framtidstro.

Du kan ta del av riktlinjerna i sin helhet – här..

facebook Twitter Email