Kultur, idrott och god hälsa för ökad jämlikhet

Kultur för ökad jämlikhet                                

Kultur ger människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa en identitet. Genom kulturen lär vi oss att upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Kultur är en drivkraft för såväl individens som samhällets utveckling. Det är därför viktigt att möjliggöra kulturens närvaro i alla människors vardag.

Vi väljer att satsa på:

 • Avgiftsfri kulturskola
 • Fria kulturmedel för att stödja kreativa subkulturer
 • Allaktivitetshus på Kronoparken, samlokalisering av bibliotek, fritidsgård och Fröding Arena
 • Ny basutställning på Värmlands museum och medel för tillbyggnad och förbättrad tillgänglighet
 • Fortsatta satsningar på sommarlovsaktiviteter och avgiftsfria aktiviteter under skollov
 • Bibliotekssatsning, kultur ska vara tillgänglig för alla
 • Medel för att utveckla arkitektur-, form- och designområdet

 

Hälsa och idrott

Möjligheterna att motionera och utöva idrott är viktiga faktorer för ökad hälsa och jämlikhet. Att vara aktiv och röra på sig är bland det viktigaste man kan göra för att förebygga ohälsa. Det är viktigt att det finns ett avgiftsfritt utbud som alla kan ta del av.

Vi väljer att satsa på:

 • Ytterligare en fritidsbank där man kan låna sportutrustning, denna gång i västra Karlstad
 • Fler arenor som är bra för barn, breddidrott och besöksnäring
 • Ny serviceanläggning på Skutberget
 • Investering i Färjestads ridklubb
 • Insatser för att öka idrott i utsatta områden
 • Avgiftsfri simskola för barn i förskoleklass
 • Utreda lokalbidrag för seniorverksamhet i föreningslivet
facebook Twitter Email