Framtidskontrakt för Karlstad

Vi Socialdemokrater vill ha ett Karlstad som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett Karlstad som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Där vi kan få den bästa ekonomiska utvecklingen samtidigt som resurserna fördelas så att de kommer alla till nytta. Ett Karlstad som bygger på solidaritet, tillit och samarbete.

För att nå detta mål har vi formulerat ett framtidskontrakt för Karlstad, vilket vägleder oss i vår politik. Du kan ta del av framtidskontraktet i sin helhet – här.

facebook Twitter Email