Medlemsnytt

Remiss Angående Valberedningens förslag på namn till styrelser och nämnder i Karlstads Kommun

Mellan den 5/11 och 16/11 kommer ett förslag från Valberedningen att skickas ut till alla föreningar på remiss. Alla har då möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget till valberedningen innan man fastställer förslaget. Målsättningen är att ett slutligt förslag skickas till repskapets ledamöter den 21/11.

Läs mer

Våra valda representanter till Kommunfullmäktige

Klicka på namnen för bild Linda Larsson är 37 år och bor på Stockfallet. Linda är kommunalråd i opposition. Linda gillar träning, matlagning och umgås med vänner. Linda är feminist och tror på alla människors lika värde och politikens stora möjligheter att förändra samhället. Anders Tallgren är 38 år och bor i Skåre. Anders är…

Läs mer

Påverka Handlingsprogrammet för nästa mandatperiod i Karlstads kommun

Nu är det snart val och Det är dags att skriva ett nytt handlingsprogram (Valprogram). Valledningen i Arbetarekommunen har bestämt att i det här arbetet ska alla medlemmar få möjlighet att delta. Därför så bjuds ni alla in att delta på möten där vi ska mejsla fram vad vi vill ha med i vårt program….

Läs mer
facebook Twitter Email