Remiss Angående Valberedningens förslag på namn till styrelser och nämnder i Karlstads Kommun

Mellan den 5/11 och 16/11 kommer ett förslag från Valberedningen att skickas ut till alla föreningar på remiss.

Alla har då möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget till valberedningen innan man fastställer förslaget.

Målsättningen är att ett slutligt förslag skickas till repskapets ledamöter den 21/11.

facebook Twitter Email